frchito

PAGKAKAILA O PAGKILALA?

In LIngguhang Pagninilay, Panahon ng Pagkabuhay, Taon B on Abril 19, 2018 at 10:27

Advertisements

Hanggang Sumapit ang Kawalang Hanggan

In LIngguhang Pagninilay, Panahon ng Pagkabuhay, Taon B on Abril 12, 2018 at 17:10

Pagbabagong Tunay!

In Panahon ng Pagkabuhay, Taon B on Marso 31, 2018 at 21:35