frchito

Ika-32 Linggo ng Taon (B)

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Nobyembre 9, 2018 at 23:56

Advertisements

Ika-31 Linggo ng Taon

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Nobyembre 2, 2018 at 17:37

Kalinga, Lingap, Hanap

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Oktubre 27, 2018 at 11:43