frchito

Archive for Disyembre, 2014|Monthly archive page

HUWAG PADALA NA LAMANG SA AGOS!

In Uncategorized on Disyembre 31, 2014 at 17:38

Higgins, Mary, Scan

MARIA, INA NG DIYOS

Enero 1, 2015

HUWAG PADALA NA LAMANG SA AGOS

Marami ngayon ang naloloko ng mga gumagawa ng balita, mga palabas sa TV, mga blogs, vlogs, mga nilalaman sa twitter at facebook, atbp. Tulad na lamang ng mga publicity T-shirts ng isang tanyag na estasyon ng TV, pati ang sinabi ng Santo Papa ay pilit na binabaluktot at pinapalitan ng kahulugan, dinadagdagan, at nilalakipan ng iba pang kahulugang akma sa kanilang agenda.

Marami rin ang nadadala sa agos ng mga kamalian. Nandyan ang mga hindi na yata makapagdiwang ng bagong taon nang walang pagsangguni fengshui (pungsoy), o sa horoscope, o kay Madame Auring, at sa iba-iba pang mga okultang mga grupo o samahan.

Pero meron ding marami na ang akala ay pista ngayon ng bagong taon. Hindi! Walang kapistahan ng bagong taon sa simbahan. Nagkatuig lang na ang bagong taon ay kasabay ng Oktaba ng Pasko ng pagsilang, ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos.

Maling akala na ito ay pista ng bagong taon. Maling akala rin na ito ay pista na nagsasabing dalawa ang Panginoong dapat sambahin: si Jesus at si Maria. Mali! Si Maria ay tao lang tulad mo, tulad ko.

Maling akala rin na isiping si Maria ang puno, dulo, sentro, at dahilan ng araw na ito. Para mo na ring sinabi na mas sikat pa ang buwan kaysa sa araw. Para mo na ring sinabi na ang ilaw ng buwan ay mas dakila pa sa ilaw ng araw!

Sa ating pananampalatayang Kristiano at Katoliko, si Maria ay hindi ang araw, kundi si Kristo. Si Maria ay parang buwan na nagsasalamin lamang sa ilaw ng araw, na si Kristo, ang liwanag ng sanlibutan.

Maling akala na si Maria ang bunga, ang puno at ang lupa. Tanging si Kristo ang bunga at ang puno, subali’t walang magiging puno at bunga kung walang lupa na nagkalinga rito. Ito si Maria, ang lupang kinatigan ng puno at ng bunga na siyang maghahatid ng kaligtasan para sa sanlibutan.

Huwag tayo padala sa agos. Magtanong-tanong rin pag may time. Magbasa-basa rin pag may time, at mag-aral rin naman ng teolohiya o katesismo everytime!

Manigong Bagong Taon at mapagpalang mga araw sa taong 2015 sa inyong lahat.

Advertisement

MATATAG, MANANATILI, MAGHAHARI, MAGPAKAILANMAN!

In Uncategorized on Disyembre 23, 2014 at 18:25

zechariah_and_john

Ika-9 na Araw ng Simbang Gabi

Disyembre 24, 2014

MATATAG, MANANATILI, MAGHAHARI, MAGPAKAILANMAN!

Kaming mga tigulang na (o damatan sa aming kapanahuhan) ay hindi na iba sa maraming mga slogan na minsang nagbigay sa amin ng pag-asa: bagong lipunan, bagong disiplina, matatag na republika, tuwid na daan, at marami pang iba. Ewan ko kung ano pa ang maiisip ng mga kinauukulan upang hubugin o linlangin ang taong-bayan sa hinaharap.

Di miminsan sa ating buhay na tayo ay nagtiwala sa isang matipuno, matikas, mabulalas, at magaling na pinuno upang tayo ay ihatid sa kasaganaan. Ang buong kasaysayan ay punong-puno ng mga magagaling na taong ito na nagbigay ng bagong pag-asa sa milyon-milyon o bilyon-bilyong mga tao: sina Alexander the Great, sina Julius Caesar, sina Hitler, Hirohito, at marami pang hinangaan at pinagkalooban ng tiwala ng balana.

Nguni’t ang parehong kasaysayan ay puno ng istorya ng kabiguan … mga dating matikas na haring di naglaon ay naging diktador, mapaniil, sakim at sabik pa sa dagdag na kapangyarihan.

Sabik tayo ang nag-aasam sa tunay na pinuno. Uhaw tayo at naghihintay sa pagdatal ng tunay na siyang maghahatid sa atin sa kaganapan at katuparan ng lahat ng ating mga hangarin, adhikain, at mithiin, hindi lamang sa kapakanang pang katawan, kundi, lalo’t higit sa pangkapakanang espiritwal.

Sa huling araw ng Simbang Gabi, nais ko sanang ipahatid sa inyo na ang Simbahan, ang Diyos, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay kaisa ninyo sa inyong matimyas na pag-aasam at marubdob na pag-asa. Iyan ang unang magandang balita sa araw na ito.

Ang ikalawa ay ito … Iyan rin mismo ang pangarap at hangarin ng Diyos. Iyan rin mismo ang ipinangako niya kay David at lahat ng umasa at naghintay para sa isang matatag na kaharian, na hindi magagapi ninuman: “Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.”

Naglaho na silang lahat. Si Hitler. Si Idi Amin. Si Duvalier, at marami pang ibang hindi na dapat pa banggitin. Nariyan ang nangako ng bagong lipunan. Nariyan ang nangako ng matatag na republika. Nariyan ang panay ang bigkas at banggit ng tuwid na daan … Ang lahat ay nauwi at nauuwi sa kabiguan.

Nguni’t hindi lahat. Binabawi ko ang aking sinabi. Hindi lahat, sapagka’t ang nangakong Diyos na nagbigay ng Tagapagligtas ay patuloy pa ring gumagawa, gumaganap, kumikilos, at nagbibigay katuparan sa lahat. Hindi lamang siya sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan. Siya ay liwanag ng sanlibutan na patuloy na nagtatanglaw sa ating daanan at tahakin. Patuloy pa rin kayong nagbabalik taon-taon upang mapagpala sa mga Simbang Gabi at sa araw ng Pasko. Patuloy pa rin kayong tumatanggap ng kaligtasang dulot niya sa kanyang pagparito sa hiwaga, sa biyaya, at sa kasaysayan.

Matatag ang bagong republika, hindi ni Adan, kundi ng bagong Adan, na si Kristo. Matatag ang sambahayang itinayo ng Diyos para sa angkan ni David. At ang katatagang ito at pangako ng walang patid na pagtulong mula sa Diyos ng pangako at Diyos ng katuparan, ay patuloy na namamayagpag. Hindi siya magagapi, at tulad ng sinabi natin noong isang araw, wala nang gagambala; wala nang mang-aapi, sapagka’t dakila ang ngalan ng Panginoon.

Masisisi mo ba si Zacarias na nagpadala sa agos ng damdamin at agos ng katiyakan nang kanyang ibinulalas: “Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng makapangyarihang tagapagligtas!”

Ano pa ang kailangang idagdag dito?