frchito

Archive for Setyembre, 2018|Monthly archive page

Inggit Much?

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Setyembre 28, 2018 at 17:51

TAGUYOD SA GITNA NG TAGTUYOT

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Lingguhang Pagninilay sa Ebanghelyo, Taon B on Setyembre 22, 2018 at 15:08