frchito

Posts Tagged ‘Pagbaba ng Espiritu Santo’

TUNAY NA WERPA!

In LIngguhang Pagninilay, Tagalog Sunday Reflections, Taon B on Mayo 17, 2018 at 07:20

Pentekostes-Taon A

In Taon A on Hunyo 2, 2017 at 12:26