frchito

Archive for Marso, 2017|Monthly archive page

PANGAKO, PAG-ASA AT PAGHAMON

In Kwaresma, Taon A, Uncategorized on Marso 30, 2017 at 06:50

Pagkilala at Pagkilatis: Ika-4 ng Kwaresma

In Kwaresma, Lingguhang Pagninilay sa Ebanghelyo, Taon A on Marso 23, 2017 at 06:18