frchito

Archive for Disyembre, 2016|Monthly archive page

MARIA, INA NG DIYOS

In Panahon ng Pasko, Tagalog Sunday Reflections, Taon A on Disyembre 29, 2016 at 11:30

MARIA, INA NG DIYOS, IPANALANGIN MO KAMI!

BANAL NA PAMILYA

In Panahon ng Pasko, Tagalog Sunday Reflections, Taon A on Disyembre 29, 2016 at 11:18

Nasa kapaskuhan pa po tayo. Ang ika-anim na araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang ay nagkatuig na Pista ng Banal na Pamilya.