frchito

EUKARISTIYA: TANDA, TUNAY, TOTOO!

In Uncategorized on Hunyo 6, 2015 at 15:28

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Katawan at Dugo ni Kristo – Taon B

Junio 7, 2015Corpus Christi_tg

TANDA. TUNAY. TOTOO

Uso ngayon ang mga logo kahit saan. Kung gusto mo makita, matandaan, makilala at hindi makalimutan, kailangan mo ng logo, at ang logo ang siyang nasa likod ng tinatawag na “branding.”

Pag wala kang branding, wala kang benta. Kung wala kang tandang pagkakilanlan, wala kang branding. Wala kang patunay at wala kang patotoo. Kung walang branding, generic ka. Maraming katulad. Maraming kapantay. Hindi ka unique. Ika nga noong araw ay isa kang telang “kukur” – kukurtinahin!

Ang mga tagasunod ni Kristo ay may Biblia. Ito ang naglalaman ng Salita ng Diyos. Subali’t ang Salita ng Diyos ay mas malawak, mas malaki, at mas malalim kaysa sa Biblia. Hindi nakakulong sa Biblia ang gustong ipahayag ng Diyos. Hindi nakapako sa material na aklat ang kalooban ng Diyos. At lalong hindi dapat ipantay ang Pahayag ng Diyos sa iisang aklat o sa koleksyon man ng mga aklat.

Ang lahat ng Kristiyano ay nakikilala sa iisang batayan ng pangaral, kumbaga. Ang kanilang logo ay ang Banal na Kasulatan at ang debosyon sa Salita ng Diyos.

Pero ang tanda ng pagiging Kristiyano ay hindi napapako sa Banal na Kasulatan. Ang Biblia ay tulad ng isang logo. Ang logo ay tumatayo at kumakatawan sa kung sino at ano ang isang kompanya, o isang samahan, subali’t ang samahang tunay o ang kabuuan ng kompanya ay hindi mapapantayan at hindi lubos na maipahahayag ng isang logo.

Tanda lamang ito.

Hindi ito ang tunay na kabuuan.

Hindi rin ito ang kaganapan ng totoo.

Mahalaga ang Banal na Kasulatan bilang batayan ng pangaral. Lahat ng nilalaman nito ay totoo, subali’t hindi lahat ng totoo ay nilalaman nito.

Subali’t dahil sa Banal na Kasulatan ang batayan natin, tayo na’t tumunghay sa Kasulatang ito, upang makakuha ng isa pang tanda na nilalaman nito na nagbibigay ng pagkakilala at identidad o kakanyahan sa Simbahang itinatag ni Kristo.

Magsimula tayo sa tanda. Ang tanda ng dugo na sa Lumang Tipan ay naging tanda rin ng kasunduan ng Diyos at ng bayang Israel. Dugo ng hayop na inialay sa templo ang ibinuhos sa altar at ibinuhos rin o iwinik sa mga kasama ni Moises. Tandang maliwanag ito ng kasunduan ng Diyos at ng tao.

Segundahan natin ito ng sinasaad sa Biblia … Ang tupang inialay at ang dugong ibinuhos sa altar sa Lumang Tipan ay napalitan ng maamong tupa na walang iba kundi si Kristo. Ang kanyang dugo ay nabuhos sa altar ng kung saan siya napako sa krus. Ang kanyang katawan ay tulad ng tupa na inialay bilang sakripisyo sa krus.

Galing lahat ito sa Biblia. At mula sa parehong Biblia ay nakita natin kung paano siya kinilala rin ng nagsulat ng liham sa mga Hebreo: “Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dakilang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin.”

Galing rin ito sa Biblia … Ang kanyang dugo at katawang inialay ay dakilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagliligtas sa atin, sa atin ding mga kasalanan.

Lahat ay galing sa Biblia! Pero meron pa!

Bago siya magdusa at mag-alay ng dugo at katawan, ay mayroon siyang ginawa na naging tandang dakila at patunay at patotoo ng kung ano na siya ngayon para sa atin. At ito ay galing pa rin sa Biblia! “Kunin ninyo; ito ang aking katawan.” “Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami.”

Galing sa Biblia. Pero ang turo niya ay hindi lamang salita. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang tanda. Hindi lamang logo. Hindi lamang branding. Ito ay may kinalaman sa mas malawak na katotohanang siya ngayon ay nagkakaloob ng sarili bilang pagkain, bilang tandang tunay at totoo ng kanyang pagmamahal sa atin.

Ito ang Banal na Eukaristiya – ang dakilang Katawan at Dugo ng Panginoong Jesucristo. Tanda. Tunay. Totoo. Gawa, hindi lamang salita. Pagmamahal, hindi lamang pangaral. Pagmamalasakit, hindi lamang pasakit.

Pista ngayon ng sentro at pundasyon ng pananampalatayang Katoliko na galing sa Banal na Kasulatan. Totoo ang nilalaman nito.

Hindi lamang logo. Hindi lamang tanda. Siya ay Diyos at taong totoo, sa anyong Tinapay at Alak na naging daan, hindi lamang tanda, ng kanyang ganap na pagliligtas sa kanyang bayang minahal.

Purihin at ipagdangal ang Kabanal-banalang Sakramento ng Eukaristiya!

Advertisement
  1. Gud morning Po…ask ko lang po bakit wala ng sumunod na post…3weeks na pong walang repliksyon…salamat!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: