frchito

Archive for the ‘Panahon ng Pasko’ Category

BANAL NA MAG-ANAK

In Panahon ng Pasko, Uncategorized on Disyembre 30, 2018 at 04:33

Pasko ng Pagsilang

In Panahon ng Pasko, Taon B on Disyembre 25, 2017 at 21:00