frchito

Archive for Oktubre, 2017|Monthly archive page

Ika-28 Linggo ng Taon A

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Lingguhang Pagninilay sa Ebanghelyo, Taon A on Oktubre 13, 2017 at 15:59

Eksena sa Ubasan

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon A on Oktubre 5, 2017 at 13:30