frchito

Archive for the ‘Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon’ Category

Ika-32 Linggo ng Taon (B)

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Nobyembre 9, 2018 at 23:56

Ika-31 Linggo ng Taon

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Nobyembre 2, 2018 at 17:37