frchito

Archive for the ‘Panahon ng Pagkabuhay’ Category

PAGTATANGI O PAGTANGGAP? (Ika-6 na Linggo ng Pagkabuhay)

In Pagninilay sa Ebanghelyo, Panahon ng Pagkabuhay, Tagalog Sunday Reflections, Taon B on Mayo 5, 2018 at 07:43

Puno, Sanga at Bunga (Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay)

In LIngguhang Pagninilay, Panahon ng Pagkabuhay, Taon B on Abril 26, 2018 at 16:23