frchito

Posts Tagged ‘Maria Ina ng Diyos’

HUWAG PADALA NA LAMANG SA AGOS!

In Uncategorized on Disyembre 31, 2014 at 17:38

Higgins, Mary, Scan

MARIA, INA NG DIYOS

Enero 1, 2015

HUWAG PADALA NA LAMANG SA AGOS

Marami ngayon ang naloloko ng mga gumagawa ng balita, mga palabas sa TV, mga blogs, vlogs, mga nilalaman sa twitter at facebook, atbp. Tulad na lamang ng mga publicity T-shirts ng isang tanyag na estasyon ng TV, pati ang sinabi ng Santo Papa ay pilit na binabaluktot at pinapalitan ng kahulugan, dinadagdagan, at nilalakipan ng iba pang kahulugang akma sa kanilang agenda.

Marami rin ang nadadala sa agos ng mga kamalian. Nandyan ang mga hindi na yata makapagdiwang ng bagong taon nang walang pagsangguni fengshui (pungsoy), o sa horoscope, o kay Madame Auring, at sa iba-iba pang mga okultang mga grupo o samahan.

Pero meron ding marami na ang akala ay pista ngayon ng bagong taon. Hindi! Walang kapistahan ng bagong taon sa simbahan. Nagkatuig lang na ang bagong taon ay kasabay ng Oktaba ng Pasko ng pagsilang, ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos.

Maling akala na ito ay pista ng bagong taon. Maling akala rin na ito ay pista na nagsasabing dalawa ang Panginoong dapat sambahin: si Jesus at si Maria. Mali! Si Maria ay tao lang tulad mo, tulad ko.

Maling akala rin na isiping si Maria ang puno, dulo, sentro, at dahilan ng araw na ito. Para mo na ring sinabi na mas sikat pa ang buwan kaysa sa araw. Para mo na ring sinabi na ang ilaw ng buwan ay mas dakila pa sa ilaw ng araw!

Sa ating pananampalatayang Kristiano at Katoliko, si Maria ay hindi ang araw, kundi si Kristo. Si Maria ay parang buwan na nagsasalamin lamang sa ilaw ng araw, na si Kristo, ang liwanag ng sanlibutan.

Maling akala na si Maria ang bunga, ang puno at ang lupa. Tanging si Kristo ang bunga at ang puno, subali’t walang magiging puno at bunga kung walang lupa na nagkalinga rito. Ito si Maria, ang lupang kinatigan ng puno at ng bunga na siyang maghahatid ng kaligtasan para sa sanlibutan.

Huwag tayo padala sa agos. Magtanong-tanong rin pag may time. Magbasa-basa rin pag may time, at mag-aral rin naman ng teolohiya o katesismo everytime!

Manigong Bagong Taon at mapagpalang mga araw sa taong 2015 sa inyong lahat.

PUNO, SANGA, BUNGA, LUPA!

In LIngguhang Pagninilay, Pagsilang ng Panginoon, Tagalog Homily, Taon A on Disyembre 30, 2013 at 21:13

images-1MARIA, INA NG DIYOS (A)
Enero 1, 2014

PUNO, SANGA, BUNGA, LUPA!

Maliwanag ang pagtutulad o paghahambing na ginamit ni Romano Guardini. Si Jesus daw, ay siyang puno, sanga, at bunga. Si Maria naman ay siyang lupa na kung hindi sa kanya ay hindi sana naganap ang pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos.

Hindi tamang ituring na magkatimbang ang puno, sanga, at bunga sa unang banda, at ang lupa, sa kabila. Hindi nilalang ng lupa ang buhay ng puno; at hindi mabubuhay ang puno kung hindi naka-ugat sa lupa. Tanging Diyos lamang ang may akda ng buhay at tanging Diyos din ang gumawa ng lupa at ng langit.

Hindi natin mapag-uusapan ang puno at bunga kung hindi rin natin pag-uusapan ang nakapaligid na lupa. Walang puno ang naka-ugat sa hangin; subali’t ang puno at ang lupa ay hindi magkatumbas at hindi magka-pareho.

Maraming satsat ngayon ang mga galit sa mga katoliko at galit rin kay Santa Mariang nagluwal kay Kristo. Paulit-ulit nilang bintang na walang katapusan na sumasamba raw ang Katoliko sa diyos-dyosan. Si Maria, aniya, at tama naman, ay isa lamang nilalang. Tumpak! Pero ang mali nila ay ang bintang na sinasamba raw natin si Maria! Mali!

Kung gayon, ano ba at may pista tayong dakila na patungkol kay Maria, Ina ng Diyos? Ito ba ay paglihis sa tunay na pagsamba sa Diyos na totoo? Ito ba ay isang idolatria?

Pues, nasagot na natin ito nang paulit-ulit. Pero gaya nga ng sabi, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan; at mahirap utusan ang nagbibingi-bingihan! Ang ayaw maniwala ay laging may panlaban; ang bukas ang puso at isipan ay laging may batayan!

Ano ba ang batayan natin? Eh kung si Gabriel nga ang nagsabi: Aba Maria! Puno ka ng grasya! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat! Eh, kung si Maria kaya mismo ang pakinggan natin: At lahat ng mga salinlahi ay tatawagin akong “mapalad!”

Pero nalilihis tayo ng usapin … bakit nga ba siya Ina ng Diyos? Ito at tanging ito ang sagot … Sapagka’t si Kristong kanyang Anak ay Diyos at tao … Diyos na totoo at tao ring totoo. Ang isinilang ni Maria ay hindi isang katawan lamang. Ang isinilang ni Maria ay si Kristo Jesus, Anak ng Diyos, ikalwang persona ng iisang Diyos! A ver! May nakita na ba kayong puno ng mansanas na nagbunga ng kalamansi?

Palibhasa may isang relihiyon na galit na galit lagi sa mga Katoliko ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, eh bakit kaya sila maniniwala na si Maria ay Ina ng Diyos? Simple lamang ito … ang panlalait kay Maria ay nagmumula at nababatay sa maling paniniwala tungkol kay Kristo. Ang pagpapahindi sa pagka Diyos ni Kristo ay natural na mauuwi sa pagpapahindi rin sa pagka-Ina ni Maria ni Kristong Diyos at tao!

Marami ngayong idolatria sa ating panahon. May mga taong ang diyos ay teknolohiya, ang kanilan gadget. Pati ang Pugad Baboy ay binanggit ito … maraming nagsisimba raw pero hindi pumapasok sa simbahan … naglalampungan sa mga bangkito sa labas ng simbahan. May mga nagsisimba raw pero nananatiling nakatayo sa labasan … nag-uupdate sa facebook, o naglalaro ng computer games. Diyos –diyosan nila ang kanilang mga selpon.

May mga taong ang diyos-diyosan nila ay si “ako.” Walang ginawa maghapon kundi kumuha ng selfie at ipost sa facebook.

May mga taong ang diyos-diyosan nila ay ang pera … mukha na silang pera. Dati ang pera may mukha … ngayon ang mukha ay nalulukuban ng pera. Bakit akala nyo yumaman nang ganoon si Napoles? Sa pagtitinda ng lugaw at goto? O sa pagbebenta ng parang orinolang helmet at pekeng mga bullet proof vest? Bakit akala nyo nag lalakihan at naggagandahan ang mga bahay at resort at rancho ng mga senador, politico at mga mapagsamantalang public servants daw? Bakit ang mga dambuhalang network ay nagpapataasan ng ratings? Di ba tungkol sa pera yan?

Maraming idolatria ngayon … at hindi kasama rito ang pamimintuho at paggalang kay Maria, na siyang lupa, kung saan nag-ugat ang puno, kung kaya’t yumabong at namunga ito!

Hindi Diyos si Maria. Subali’t si Kristo ay Diyos at tao. Si Maria ang Ina ni Kristo, Diyos at tao. Iisang Kristo ang isinilang ni Maria, hindi Kristong tao at isa pang Kristong Diyos naman. Iisa si Kristo Jesus, Anak ng Diyos at Anak ni Maria!

A ver! Ano tawag ninyo sa Ina ng Hari? Ano tawag ninyo sa Ina ng Diyos? Hindi siya Ina ng Diyos dahil sa siya ang nagbigay ng pagka Diyos ni Kristo. Walang karapatan ang isang nilalang gumawa niyan. Tanging Diyos lamang. At tanging Diyos lamang ang makapagpapasya kung paano magaganap ang hiwaga o misteryo ng pagkakatawang-tao ng Bugtong na Anak ng Diyos!

O, huwag nyo sabihin na mas marunong pa kayo sa Diyos! Siya ang nagpasya. Siya ang namili. At ang kanyang hinirang ay si Maria, tigib o puspos ng biyaya. Siya ang nagsilang sa Anak ng Diyos. Kung gayon, siya ay tinaguriang Ina ng Diyos!

Halina’t sumamba sa Diyos! Halina’t purihin natin ang Ina ng Bugtong na Anak ng Diyos! Sa kanyang pakikipagtulungan, naganap ang dakilang misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos at pakikipamayan sa atin. Dios te salve! Maria!