frchito

Archive for Disyembre, 2015|Monthly archive page

In Simbang Gabi 2015, Taon K, Uncategorized on Disyembre 23, 2015 at 09:09

tumblr_m0gxpueRbo1qbzsujo1_400

sea-dawn-sunset-holiday.jpgSIMBANG GABI 2015   Ika-9 na Araw

Disyembre 24, 2015

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

MAGLILIWANAG ANG BUKANG LIWAYWAY!

“Halina, Panginoon, magmadali! Huwag nang paantala!” Ito ang angkop na angkop na unang linya sa ating dasal sa simula ng Misa. Sa gabi ring ito ay magaganap ang ating matagal na pinakahihintay.

Pero hindi lahat ng paghihintay ay nababalot ng pakiramdam na OK ang lahat. Habang lumalapit ang pinaghahandaan natin, meron lagi tayong nakikitang kulang. Meron lagi tayong nararamdamang kakulangan.

Di ba’t iyan ang pakiramdam ng mga taong malapit nang ikasal, o malapit nang mag graduate o malapit nang maordenahan? Lagi tayong atubili, sapagka’t ang dama natin ay hindi tayo lubos pang handa, hindi pa tayong ganap, o ika nga, ay hilaw na hilaw pa.

Maging si Haring David ay pinamugaran ang puso ng ganitong pag-aalinlangan. Nabahala siya na siya ay nakatira sa isang palasyo at ang kaban ng tipan ay nasa isang tolda lamang. Na-guilty ika nga si David.

Pero ang Diyos na siyang nagbalak ay hindi napapailalim sa mga kakapusan ng tao, o kakulangan ng kapwa. Hindi magiging anumang balakid sa Kanya ang ating kahinaan, at mga kakapusan nating lahat. Kaya’t siya na ang nagsabi: “Ako mismo ang gagawa ng Kaharian.” “Ako ang banala,” sabi ng Panginoon.

Marami tayong nakikitang balakid sa buhay natin, sa lipunan natin. Hanggang ngayon ay hindi pa tayo magkaisa. Sa katunayan, lalung naging hati-hati ang bayan, matapos may pumasok na bagong kandidato. Marami tayong gustong baguhin, gustong gawain.

“Ako ang bahala,” sabi ng Panginoon!

Ito ang magandang balita ng Pasko. Laging may pag-asang bago. Laging may pag-asang matutupad. Laging mayroon tayong maaring mahintay. Ito ang mensahe ng pagsilang ng sanggol sa Belen.

Hindi kompleto ang lahat nang makita ni Zacarias ang kadakilaan ng Diyos. Hindi nalutas lahat ng kanilang problema. Matanda pa rin siya. Magulo pa rin ang mundo.

Pero sa kabila ng lahat, puno pa rin siya ng pasasalamat, at puno ng pagdakila sa Diyos, at bumulalas ng ganito: “Purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel, sapagka’t naparito siya upang iligtas at palayain ang kanyang bayan.”

Kaya ito ang para sa ating lahat … Hindi pa rin tayo mayaman. Hindi pa rin nalulutas ang trapiko. Marami pa tayong suliranin. Pero ito ang tiyak …

Darating ang Panginoon, hindi magluluwat. Sasabog ang isang panibagong umaga. Sasambulat ang isang nagniningning na bukang liwayway!

Ano pa hanap mo?

 

TUWID NA DAAN, O PATAG NA DAAN?

In Simbang Gabi 2015, Taon K, Uncategorized on Disyembre 22, 2015 at 17:02

long_straight_road-wallpaper-1024x1024SIMBANG GABI 2015   Ika-8 Araw

Disyembre 23, 2015

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

TUWID NA DAAN O PATAG NA DAAN

Medyo nagsawa na ako sa katagang tuwid na daan. Halos araw-araw ay narinig ko sa mga nagdaang taon. Hindi ko sinasabing hindi ito tama. Wala tayong dapat pag-awayan sa konsepto ng tuwid na daan.

Sa katunayan, daan ang paksa ng mga pagbasa ngayon. At daan ang naging imahe ng paghahanda sa pagdatal ng Manliligtas. Ito ang paksa ng pagbasa mula sa hula ni Propeta Malaquias.

Ang puno at dulo ng mensahe ni Malaquias ay ito: Isusugo ng Diyos ang isang tagapaghatid na maghahanda ng kanyang daraanan. Di magluluwat at siya ay darating.

Naghihintay na naman ang ating bayan para sa pagbabago. Ilang dekada na tayong naghihintay ng pagbabago. Tuwing magkakaroon ng bagong pinuno, ang puso ng bawat Pilipino ay puno ng pag-asa na darating ang tunay na pagbabago.

Subali’t ilan na ang nagdaan. Ilan ang nangako. Ilan na ang nagpasimula ng kung ano-anong slogan. Pero magpahanggang ngayon ay luma pa ring kalakaran ang namamayani.

Meron kayang kulang sa tuwid na daan, daan ng pagbabago, daan ng katuparan o patag na daan? Isa itong malaking palaisipan para sa lahat.

Kung ating titingnan ang nilalaman ng mga pangakong binitiwan ng mga propeta, hindi daan ang binibigyang-pokus, kundi ang mensaherong maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Hindi nangako ang Diyos sa pamamagitan ng propeta ng isang bagong highway, o bagong MRT or LRT, kundi ng isang taong magliligtas sa mga tao, hindi sa mga kalye.

Ang ibig sabihin nito ay napakasimple. Hindi ang daan ang dapat baguhin kundi ang mga gumagawa ng daan, tuwid man o baluktot o patag o baku-bako. Sa ibang salita, ang pagbabago ay napapaloob sa konsiyensya at kamalayan muna ng tao, bago ito mailatag sa kalye, sa buhay, sa gobyerno o sa lipunang pangkalahatan.

Dito ngayon tayo papasok lahat. Ang daan ay hindi mahalaga. Pero ang maghahanda sa daraanan ang mahalaga. Ang tao, hindi ang kanyang kasuotan o kabahayan ang dapat bigyang-diin. At matuwid man o lapat man ang daan, kung ang kalooban o moralidad ng tao ay baluktot, ay wala pa rin tayo mararating.

Posible ba kaya itong aking sinasabi?

Iyan ang mahalagang turo ng Banal na Kasulatan. Hindi perpekto si Samuel. Hindi perpekto si Hannah, si Zacarias, na kaya napipi ay hindi lubos na nagtiwala. Walang sinuman sa Biblia ang isinilang na santo. Wala sinuman sa namuno sa Israel ang nagising na banal. Pero ang lahat ay nagbago, nagsikap, nagpunyagi, at nagtagumpay sa tulong ng biyaya ng Diyos.

Kasama rito si Zacarias at si Elizabet. Kasama sila sa mga nagsikap, nakinig, sumunod at naging daan ng pagbabago.

Tayong lahat ay mahina, marupok, madaling lumimot. Tayong lahat ay isinilang na may bahid ng kasalanan. Pero ito ang tandaan natin.

Tulad ni Juan Bautista ay inaasahan tayo maging daan, maging daluyan ng pagbabago. Hindi na kailangang umasa pa sa isa pang muling mangangako na padadakilain niya ang bayan natin.

Hala! Mag-a la Juan Bautista rin tayong lahat. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Huwag na tayong magtalo kung tuwid ba o lapat, basta’t ang mahalaga ay wasto, tapat, patag ay hindi baluktot.