frchito

Archive for Marso 25th, 2016|Daily archive page

PASKO NG PAGKABUHAY – 2016

In Panahon ng Pagkabuhay, Taon K, Uncategorized on Marso 25, 2016 at 17:34

 

Isang mapagpalang pagbati ng Pasko ng Pagkabuhay! Nawa’y ihatid ng Panginoong muling nabuhay ang ating mga hangarin tungo sa pangakong dulot ng kanyang dakilang pagwawagi sa kamatayan!