frchito

Posts Tagged ‘Araw ng Panginoon’

Linggo na Naman!

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Hulyo 20, 2018 at 17:29

Linggo na Naman!

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon B on Hulyo 20, 2018 at 17:13