frchito

Posts Tagged ‘Batas ng Diyos Di Social Media’

KALAKARAN O KATUWIRAN?

In Homiliya sa Pangkaraniwang Panahon, Taon A on Oktubre 26, 2017 at 08:13