frchito

Archive for the ‘Simbang Gabi’ Category

GALAK NA SIYANG TULAK NG PANANAGUTAN

In Adviento, Simbang Gabi, Simbang Gabi 2015, Taon K, Uncategorized on Disyembre 20, 2015 at 16:11

yhst-37939424361191_2027_161446281SIMBANG GABI 2015 Ika-6 na Araw Disyembre 21, 2015

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

GALAK NA SIYANG TULAK NG PANANAGUTAN

Galak ang bumabalot sa ating liturhiya ngayon. Tuwa at pagtatanggal ng anumang bahid ng kalungkutan ang siyang laman ng mga pagbasa, patungkol sa figura o katauhan ng isang anak na babaeng dapat ay magalak at magsaya.

Iisa ang dahilan ng ganitong kagalakan – ang Panginoon, ani Sofonias, ay kapiling na natin, at wala nang anumang dapat ikatakot sinuman. Tulad ng sinabi natin noong isang araw, ang Banal na Kasulatan ay parang may replay, may teaser at may katuparan. Sa sulat ni Sofonias, isang anak na babae ang figura na binabanggit.

Sa ebanghelyo ang figura ng babae ay nagkaroon ng pangalan at walang iba ito kundi si Maria na siyang binisita ng Anghel at binigyan ng isang matinding balita at mabigat na pananagutan. Ito ang tanda ng tunay at panloob na kagalakan – hindi umuurong sa pananagutan, hindi nadadala ng takot at sumusuko sa mga suliranin.

Ito ang ginawa ng Mahal na Birheng Maria, na nagdumali at bumisita sa kanyang kagampang pinsan na si Isabel, na noon ay nagdadalang-tao rin at ipinaglilihi si Juan Bautista.

Isang malaking palaisipan sa ating lahat kung bakit nagkaganito ang bayan natin. Sa anumang aspeto ng buhay natin, marami tayong mga katanungan: kung bakit hanggang ngayon ay maduming politica pa rin ang nagpapatakbo sa lipunan … kung bakit ang kriminalidad ay hindi maampat, at kung bakit ang korupsyon ay lalong lumala sa lahat ng antas ng buhay, mapa sa gobyerno o sa labas ng gobyerno.

Malimit ay gusto nating sumuko. At hindi ko ipinagtataka kung bakit kay raming gustong mangibang-bayan, at lisanin na ang kanilang lupang sinilangan, at pumunta sa lugar na sumusunod sa batas ang mga tao. Pero, kung tunay na nanunuot sa atin ang magandang balita ng kaligtasan, kung totoong ang pananampalataya ay nagiging bahaging mahalaga ng ating buhay, marahil ay may maituturo sa atin ang Mahal na Birhen na hindi umurong sa pananagutan.

Galak na panloob at matimyas ang laman ng puso, hatid ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na mapagligtas. Ang galak na ito ay hindi ikinukubli, hindi itinatago, hindi sinasarili. Ang galak na ito ay hindi lamang namumutawi sa mga bibig, at lumalabas sa royal celebration at mga maiingay na inuman at sayawan.

Ang galak ay tulak sa serbisyo, paglilingkod, at pagmamalasakit sa kapwa. Ang galak ay tulak rin sa habag at awa, na siyang dapat nating bigyang-diin sa buong taong ito ng awa ng Diyos.

Papuri kay Maria! Luwalhati sa Diyos na nagtanghal sa kanya bilang isang huwaran ng galak na nagtulak sa tunay na paggawa at pagmamalasakit. May tatlong araw pa tayo upang higit na matuto. Sana’y magbalik pa rin kayo bukas hanggang sa matapos ang ating paghahanda!

Advertisement

PINAGPALA SAPAGKA’T NAGPARAYA

In Panahon ng Pagdating, Simbang Gabi, Simbang Gabi 2015, Taon K, Uncategorized on Disyembre 19, 2015 at 10:41

SIMBANG GABI 2015 Ika-5 Araw

Disyembre 20, 2015

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

PINAGPALA SAPAGKA’T NAGPARAYA

Apat na araw na lamang at Pasko na. Apat na maagang gising o sakripisyo na lamang at masaganang Pasko na ang ating haharapin, marami man o kaunti ang handa, ang bagong gamit o damit, o anumang buong taon nating minimithi.

Ang pagmimithi o ang pagpupunyagi ay bahagi ng buhay ng tao. At may katotohanan sa kasabihang hindi araw-araw ay pasko, at hindi natin kayang gawin ang mga bagay na sa araw lamang ng Pasko natin puedeng gawin.

Ang pag-aasam ay parang isang buntong-hininga … napapahinga tayo ng malalim kapag nagnanasa, naghahanap, at hindi lahat ay kaya nating marating. Ito rin ang ginawa ng Diyos Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng Spiritus sa Latin ay hininga. Ito rin ang ibig sabihin ng orihinal na salita sa Hebreo at sa Griego … Ang bunting-hininga ng Diyos ay tanda ng pagnanasa ng Diyos na tayo ay mapabuti. Ito ang kanyang basbas, “blessing” – hininga na ibinubuhos niya sa atin.

Pero bago tayo tumanggap nito ay mayroon munang nagbigay halimbawa nang kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap ng biyaya. Ito ay nang nakibagay at sumunod ang isang babaeng nagngangalang Maria sa bunting-hininga ng Espiritu Santo, na lumukob sa kanya at ang milagro ng pagkakatawang-tao ng bugtong na Anak ng Diyos ay naganap.

Ito ang dahilan kung bakit sa araw na ito, muli nating pinararangalan ang Mahal na Birhen. Siya ang unang nakipag tulungan sa Espiritu Santo upang maganap ang gawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak na nagkatawang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pakikipag tulungan ng Mahal na Birhen.

Sa ating karanasan, alam natin kung ano ang kahulugan ng pagiging madamot. Lahat tayo ay madamot kapag minsan, kundi tuwina. Makasarili tayong lahat, dahil sa bahid ng kasalanang mana. Madali ang tumanggap, subali’t mahirap ang magparaya. Madali ang sumahod, pero mahirap ang magkaloob.

Pero sa kasaysayan ng tao, marami tayong nakitang sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ay may mga taong nagiging bayani kahit hindi itinatanghal ng lipunan. Tulad halimbawa sa nakaraang trahedya sa Paris, mas marami pa sana ang mamamatay sa Bataclan club kung hindi naging bayani ang isang Muslim na pulis, na sumunggab sa teroristang akmang magpapasabog ng suot na bomba. Namatay siya kaagad dahil sa desisyong pigilan ang terorista sa kanyang balak, at sumabog ang bomba sa labas ng club.

Marami akong nakita sa aking 33 taong pagkapari ng mga nanay na isusubo na lamang ang pagkain ay iaabot pa sa anak. Silang lahat ay katulad ng Mahal na Birhen na tumanggap ng biyaya, at nagkaloob ng sarili upang ang pagpapalang tinanggap ay umambon sa higit pang tao.

Ito ang paghamon sa atin sa araw na ito at sa Pasko – ang tanggapin ang pagpapala ng Diyos at ang matutong magparaya pa nang higit upang maging daan tayo ng higit pang pagpapala sa iba.

Ang biyaya ay laging dumadaan sa instrumento … ang pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasang dulot niya ay laging may dinadaluyang instrumento, at tayong lahat ay dapat maging handa na maging daluyan ng gawang pagliligtas ng Diyos.

Tulad ni Maria … Tulad ni Juan Bautista … Pinagpala, sapagka’t marunong magparaya!