frchito

Archive for Disyembre 23rd, 2008|Daily archive page

DALAWANG PAGSILANG; DALAWANG PAGSULONG!

In Homily in Tagalog, Pagninilay sa Ebanghelyo, Pagsilang ng Panginoon, Panahon ng Pasko, Taon B on Disyembre 23, 2008 at 12:00

Pasko ng Pagsilang
Diciembre 25, 2008

Halaw sa Juan 1:1-18 (Misa sa Araw ng Pasko)

nativity62madonna

Apat ang iba-ibang Misa na nakatakda sa Pasko: bisperas, sa hating-gabi, madaling araw, at sa mismong araw. Ang pagninilay na ito ay halaw sa ebanghelyo na nakatakda para sa Misa sa araw.

Iba-iba ang tono, ang emosyong pinupukaw, at ang temang pinapaksa ng mga pagbasa sa apat na Misang nabanggit. Kagabi, ang pokus ay may kinalaman sa kung ano ang naganap at kung paano. Sa araw, ang pokus ay kung ano ang kahulugan ng mga naganap. Ito, kumbaga, ay pumapailanlang. Kung paanong ang mga anghel kagagi ay nagsipagbabaan upang ihatid ang magandang balita sa mga pastol, tayo naman ngayon ang pumapailanlang, upang maunawaan ang kahulugan ng mga nangyari.

Sa unang pagbasa sa Misa sa bisperas, binanggit muli ang saling-lahi ni Kristo, tatlong sapin ng tig-lalabing-apat na lahi. Noong Simbang Gabi ay itinulad natin ito sa sapin-sapin – patong-patong, dugtong-dugtong, kabit-kabit na salin-lahing may kinalaman sa katotohanang ang angkan ni Jesus ay isang walang patid na kasaysayan ng katapatan ng Diyos na hindi natigil, hindi nalagot, hindi nagkaroon ng patlang sa mula’t mula pa.

Ito ang liksiyon na malinaw sa kasaysayan.

Sa ebanghelyo ni Juan, ang tinutumbok ng kasaysayan ay siya namang binibigyang-diin sa teolohiya ng ebanghelista. Hindi lamang ito kasaysayan. Ito ay malalim na katotohanan. Ginamit ni Juan ang salitang “verbo” na ang ibig sabihin, mismo, ay “salita” – kataga ng Diyos. Ang salitang ito, ani Juan, ay kapiling na ng Diyos sa mula’t mula pa. Ang salitang ito – ang Verbo – ay mula sa Diyos, at Diyos na mismo noong pang una. Galing sa kaibuturan ng pagka-Diyos ng Salitang ito, ang Verbo.

Ang Pasko ng Pagsilang, ayon sa pangaral ni Juan, ay ang hiwaga ng pagkakatawang-tao ng Verbo – ang malalim na kahulugan ng pagsilang ni Kristo sa pakikipagtulungan ng Mahal na Birhen.

Sa ibang salitang mas maiiintindihan natin, ang Pasko ay hindi lamang isang sabsaban. Hindi lamang ito may kinalaman sa talang maliwanag. Hindi lamang ito isang pangyayaring nakapagpapataba ng puso sa galak, dahil sa mga palamuti at gayak na mararangya at naiiba. Mababaw lamang ang mga ito.

Paanyaya ni Juan na umangat tayo ng kaunti. Mungkahi niya at aral na tayo ay lumalim pa ng kaunti at akyatin ang matayog na elemento ng pananampalatayang Kristiano, hinggil sa Mananakop.

Sa araw ng Pasko, walang duda na ang mga bata ang pinakamasaya sa buong mundo. Punong-puno ang mga lansangan at mga malls. Parang ang lahat ng lugar ay ginawa para sa mga bata ngayon. Walang higit pang tatama sa ganitong saloobin. Araw ngayon ng mga sanggol at mga musmos, ang araw ng pagsilang ng sanggol na si Jesus.

Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa dalawang pagsilang ng Mananakop. Ang una at, ang madaling makita ay ang naganap sa kasaysayan. Ito ang pagmumula ni Jesus sa sinapupunan ni Maria. Ito ang Paskong nababalot ng ginto at pilak, ng palamuti at gayak. Ito ang Paskong puto bumbong, keso, at hamon (para sa mga madatung!)

Subali’t mayroong ikalawa at higit na mahalagang pagsilang – ang pagmumula ng Mananakop sa sinapupunan ng Diyos sa mula’t mula pa. Ito ang pasko ng panalangin, pagbabago, kabaang-loob at Paskong hindi nababalot ng mansanas, ubas, gatas at pulut-pukyutan. Ito ang Pasko na nag-aanyaya sa atin upang umangat, tumaas, at pumailanlang sa kabanalan at wastong kaunawaan.

Maraming isinisilang na salita ngayon. Dati-rati, ang mga nagsasama ng walang kasal ay tinaguriang “living-in-sin.” Ngayon, tinanggal na ang “sin” at ang natira ay “live-in” na lamang. Noong araw, ang anak sa labas ay tinawag na “illegitimate child.” Ngayon, ay “love child” na lamang. Mga salitang bagong silang nguni’t matandang katotohanan! Dati ang kumuha ng pera na hindi atin ay tinaguriang pagnanakaw. Ngayon, hindi pagnanakaw ang tawag ni Bolante at ang mga kampon ng sinungaling na kumita ng milyong-milyon sa abonong nagpayabong hindi sa halaman kundi sa kinamal nilang nakaw na yaman … “I admit that I downloaded that amount.” Hindi nagnakaw … nag-download lamang siya.

Maraming salita ang bagong silang sa panahon at kultura natin. Ang salitang “kalakaran” ni Lozada ay isang halimbawang mataginting. Hindi dapat tawaging korupsyon ang mga bagay-bagay … iyan ang kalakaran … at ang kalakarang nabanggit ay hindi lamang sampung porsiyento, kundi mataas pa sa apatnapung porsiyento!

Maraming salita ang ipinanganganak sa piling natin. Mga palsong pangako ng mga palsong propeta … Isang halimbawa rin dito ang mga salita ng isang kagalang-galang na Senador na nagsisimula sa “P” at “I.” Uso ngayon ang murahan at sapatusan … Tunay na naglipana ang mga iresponsableng mga salita ng mga tampalasang naglilingkod (daw) sa publiko, nguni’t ang pakay ay ang mahigit na 39 na deposito sa iba-ibang bangko.

Pasko ngayon… masaya ang lahat. Nguni’t dapat tiyakin na ang kasiyahan natin ay hindi mababaw, sing babaw ng ating “merry Christmas” na galing sa ilong. Hindi ubas at mansanas, hamon, keso, at gatas ang tanging laman ng isip natin. Ito ay mababaw na elemento ng Paskong pambata. Tiyakin natin, tulad ng tinitiyak ni Juan Ebanghelista na ang pagsilang na ginugunita natin ay ang pagsilang ng Verbo. Ayon kay Juan, ang Verbo ay nagkatawang-tao … at nakipamayan sa atin. Matayog, nguni’t bumaba. Mataas nguni’t nagpakumbaba. Mula sa langit subali’t pumaimbulog sa lupa. Iisa ang layunin Niya ayon kay San Agustin … naging tao Siya tulad natin upang ang tao ay maging Diyos na tulad Niya.

Dalawang pagsilang ang ating ipinagdiriwang. Dalawang pagsulong – sa makamundong kaligayahan at sa makalangit na kagalakan, ang ating isinasakatuparan!

Gloria in excelsis Deo!

Advertisement

SI DAVID, SI ZACARIAS, AT ANG KABAN: FEELING GUAPO O EXTREME MAKE-OVER?

In Adviento, Homily in Tagalog, Pagninilay sa Ebanghelyo, San Juan Bautista, Taon B on Disyembre 23, 2008 at 08:45

Ika-9 na Araw ng Simbang Gabi
Diciembre 24, 2008

Mga Pagbasa: 2 Samuel 7:1-5, 8-12, 14,16 / Lk 1:67-79

paskomano-po

Muli tayong pinag-iisip ng unang pagbasa sa magandang balakin ni David. Na-konsiyensia kumbaga siya, na nakatira sa isang magarang palasyo at ang kaban ng tipan, tulad ng sinabi natin noong isang araw, ay nasa isang tolda lamang. Tinamaan ng malaking kabaitan si David at nagbalak gawan ng isang magarang bahay ang kaban ng tipan.

Pero, ito nga kaya ang tunay na nangyari?

Nagbalak si David gumawa ng isang bahay. Subali’t hindi bahay ang gusto ng Diyos, kundi buhay. Bagama’t nasagot na Niya ng “oo” si David, pagkagabihan, ay isinugo si Natan upang bawiin ang Kanyang sinabi. Sa halip na bahay ay tinunton ni Natan para kay David ang kanyang buhay. Sinaliksik … Isinalaysay … Ipinagunita … Ipinaalaala … Pero, teka lang … buhay nga ba ni David ang pinagmulan ng lahat? Sino nga ba ang bida rito? Si David nga ba na sa panahong yaon ay nahihilata na sa isang marangya at maalwang bahay?

Tingnan natin ang salaysay ng aklat ni Samuel …

Nagtanong ang Diyos kay David: “Ikaw ba ang dapat gumawa ng isang bahay para sa akin?” Teka … nakakalimutan mo yata ang tunay na kasaysayan. Ikaw na pinagmalasakitan ko at tinulungan at ipinagtaguyod sa mula’t mula pa? … Huwag mong sabihin na ikaw ang gagawa ng bahay para sa akin, ang wari ko’y kahulugan ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Natan.

Ang tao’s marupok; kay daling lumimot talaga. Tama si Rico Puno sa isa sa mga una niyang kantang sumikat, maraming taon na ang nakararaan. Kay daling nakalimot si David. Nakatikim ng kaunting rangya at kapangyarihan ay kagya’t nakalingat.

Siya pa ngayon ang gagawa ng bahay para sa Diyos! … Siya, na hinugot ng Diyos sa pastulan …

Siya pa ngayon ang magtatayo ng tahanan ng Diyos! … Siya na dati-rati’y tagapag-alaga lamang ng tupa!

Siya pa ngayon ang bubuo ng isang gusaling karapat-dapat sa Diyos! … Siya na pinulot ng Diyos sa katumbas ng kangkungan ni Erap, at ginawang kumander ng dakilang bayang Israel! …

Extreme make-over talaga si David. Sabi nga ng isa pang lumang kanta … Dati-rati’y ang pangit-pangit mo … ngayon ay feeling guapo. Makisig ang magpatayo ng kung anu-ano … tulad ng mga daan at tulay ng mga politicong walang patutunguhan, tulad ng isang di tapos na overpass sa Loboc, Bohol na deretsong tinutumbok ang mahigit na 300 daang taong gulang na simbahan! May simula nguni’t walang hangganan … parang kapangyarihan ng mga politicong, sila na lang nang sila ang puedeng magbigay ng “public service” – hanggang sa apo sa tuhod at apo sa kaapu-apuhan.

Extreme make-over din tayo kapag ang tagumpay ay sumusuot at nananahan sa ating kukote. Nananahan … kaya’t ang naisip ng makisig na si David ay magpatayo ng isang tahanan para sa Kaban! Extreme make-over tayo kapag tumaas ang posisyon at na-promote. Wala nang kakilala … iba na magsalita … parang laging mga congressmen na kahit tatatlo ang kausap ay parang nagtatalumpati sa tatlumpung libong “constituents.”

Extreme make-over tayo kapag ang mithiin natin ay hindi angkop at ugma sa mithiin ng Diyos. Kailangan natin ng “reality check.” Kung minsan, ang reality check na ito ay nangangahulugang ang nangangarap ng gising ay dapat mauntog at mabukulan. Tulad ng mga nasa public service na nangangarap na hindi na bumaba sa puesto, o kahit man lamang pahabain ito at palawigin.

Gusto ni David sa kwento ni Samuel ang isang extreme make-over para sa Kaban. Pero ang hindi niya alam ay siya mismo ang nagdaan na sa isang extreme make-over. Dati rati ang pangit-pangit niya, ngayon ay feeling guapo… kaya’t pati ang Kaban ay dapat parang Metro Gwapo. Hindi bagay sa beauty niya ang tirahan ng Kaban. Dapat guapo rin tulad niya.

Malaking palaisipan para sa atin ito. Dalang-dala na tayo ng kalakaran sa lipunan na ang lahat ay batay na sa pogi points o popularity survey. Pag kulang ang pogi points, ay walang kikilos, walang magpapaayos. Kung kaya’t ang lahat ng ikabubuti at ikapapanuto ng kapakanang pangkalahatan, ang lahat ng tunay na mabuti at maganda, kung hindi ayon sa survey, ay hindi na nagaganap, hindi nangyayari.

Pero ang tunay na kaguapuhan ng pagkatao ay hindi nakukuha sa Glutathione at Glutaphos at ibang pang “essential medicines” na may gluta (monosodium glutamate kaya, puede rin?). Ito ay laging nagkukubli sa biglang wari, nguni’t napapagtanto sa asal at pag-uugali ng tao. At ito ang ipinamalas n Zacarias … nawalan pa nga ng kakayahang magsalita. Subali’t nang bumalik ang kanyang tinig, ang una niyang inasam at binigkas ay hindi ang gumawa ng magarang bahay kundi ang isalaysay ang kanyang buhay na pinagpala ng Diyos: “Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagka’t naparito Siya upang palayain ang Kanyang bayan.” Buhay niya sa ilalim ng patnubay ng Diyos, at hindi bahay ang kanyang inatupag at pinag-abalahan.

Mababa sa survey, pero extreme make-over pa rin! Mamili ka … feeling guapo o extreme make-over na tunay!