frchito

Posts Tagged ‘Simbang Gabi 2010’

MAGANAP NAWA, HINDI AYON SA AKIN, KUNDI SA IYONG WIKA!

In Adviento, Catholic Homily, Panahon ng Pagdating, Simbang Gabi on Disyembre 19, 2010 at 13:26


Ika-5 Araw ng Simbang Gabi (A)
Disyembre 20, 2010

Mga Pagbasa: Is 7:10-14 / Lucas 1:26-38

Sala-salabat ngayon ang mga salita … salu-salubong, masalimuot, magulo, at di miminsang mapanlinlang. Bilang educador sa nakaraang 33 taon, nakikita ko ito halos araw-araw … mga batang napakadudulas ang dila, mabilis magbulaan, mahusay magsinungaling, at matatas magbulalas ng kawalang katotohanang bagay. Huling-huli na akto ay may palusot pa rin …

Noong isang buwan, may isang bata kaming estudyante na isinuplong ng isang kaklase na gumagamit ng isang iPod na nakaw sa kaklase. Nang ipinakuha namin ang kanyang iPod, may iba nang balot (casing) … nabago na ang mga nilalaman. Ngunit ang diin ng tunay na may-ari ay kanya raw. Nang aking tinanong ang may hawak ng iPod, ay mabilis niyang sinabi na binili daw niya. Nang tinanong ko kung saan, ay mabilis na binago ang kwento … binili daw niya sa isang mas matandang estudyante sa iskwela. Nang pinatawag ko sa kanya ang kamag-aral na diumano ay binilihan niya, wala siyang maituro.

Sa kabutihang palad, dinala ng ama ng tunay na may ari ang kahon ng orihinal na iPod. Tiningnan namin ang serial number … parehong pareho sa serial number ng iPod na “binili” daw niya. Sa sandaling yaon, nagbago ang kanyang kwento … kinuha daw niya “pansamantala” ang iPod bilang biro sa tunay na may-ari na kanyang kaibigan … kaya nga lang, isang buwan na ang tagal ng kanyang biro, pinalitan na ang balot ng iPod, at nabura na ang lahat ng datos sa nasabing iPod!

Salita … mga salita mula sa taong sanga-sanga ang dila, at matatas sa pagbubulalas ng kasinungalingan!

Matay kong isipin, ganyan tayong lahat … mabilis tumanggi, mahusay magpahindi, at sanay magpatotoo sa palso at kabulaanan. Tingnan natin sumandali ang korte suprema … sa buong mundong sibilisado, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Mali ang mangopya ng panulat ng iba at ipasa bilang sariling mga panitik. Pero iba sa Pinas … ang mali ay nagiging tama, at ang tama ay nagiging mali. Nakalusot ang damuho sa plagiarismo. Sa bagay, sino nga ba naman ang makakasansala sa pinakamataas na hukuman ng bayan!

Wika … vehiculo ng katotohanan. Sabi ng mga paham, ang katotohanan ay ang pagtutugma ng laman ng isip at buga ng bibig. Kung ano ang bigkas ay siya ang diwa. Kung ano ang bulalas ay siya ring kalatas! Ang sumpa ay bigkas na ayon sa wikang maginoo, magiting, at maka-totoo. Isa itong tanda ng kadakilaan ng tao … Sa Tagalog, mayroon tayong kasabihan … ang isda ay nahuhuli sa bibig, ang tao naman ay nahuhuli sa bulalas ng bunganga.

Matindi ang paalaala sa atin ngayon, ikalimang araw ng simbang gabi. Matinding laman ng isip, at dapat pagbulay-bulayan natin lahat. Yaman at tayong lahat bilang kultura ay nagumon na sa palasak na pagsisinungaling – ng mga dating presidente, ng kasalukuyang mga namumuno, ng mga mambabatas na kunwari ay ang gusto nila ang lapatan ng lunas ang kahirapan, pero ang tunay naman palang pakay ay ang mabusog ang kanilang mga bulsa, galing sa parmaseutikal na mga kompanyang nagsusulong ng lahat ng uri ng pagpipigil sa mga pagsilang ng sanggol.

Sa dami ng mga kasinungalingang patuloy na ibinubuga ang mass media, ang mali ay nagiging tama, at ang tama ay nagiging mali!

Sa araw na ito, isa lamang ang aking gustong bigyang-diin, sa yaman at dami ng nilalaman ng magandang balita. At ang isang mahalagang bagay na ito ay may kinalaman sa wika – wika ng anghel, wika ng Diyos, kaloob ng Maykapal na ipinahatid sa pamamagitan ng isang anghel kay Maria.

Ano ang balitang ito? Parang kabulaanan o kasinungalingan, o parang imposible at hindi puedeng mangyari … Maglilihi ang isang birhen … manganganak ng isang sanggol na tatawaging Emanuel!

Mumurahin, sabi nila, ang mga salita sa panahon natin (talk is cheap!). Sa dami ng mga pangakong napako sa kawalan sa buhay natin, mumurahin talaga, at sa maraming pagkakataon, ay gusto mo rin siguro magmura! Nangopya na at lahat, ay nakalusot pa! Nangako na at lahat, ay nakaisa pa. Nagkunwari na at nanloko ng buong bayan, ay nakatanggap pa ng malaking pabuya. Ang tanging naaagnas sa piitan ay ang walang pera, walang kaya, at walang kakilalang malalaking tao sa larangan ng makamundong kapangyarihan!

Isang mahina, mahirap, at payak na dalagita ang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon — si Maria … walang kaya, walang pera, at walang anumang kapangyarihang makamundo. Pero ito ang salaysay ng pag-ibig at paghirang ng Diyos … hindi mo alam kung kanino babagsak… hindi mo alam kung sino ang tatawagin. Hinirang si Maria … pinuno ng grasya … pinagwikaan ng anghel, binalitaan, at inutusan ng Maykapal. Nagulumihanan, sinabihan siya ng mataginting na mga katagang ito: “Huwag kang matakot Maria, kinasihan ka ng Diyos.”

Nguni’t sa kabila ng kanyang takot ay lumutang ang isang katotohanan – na ang narinig niya ay hindi isang hungkag na pangako ng isang lasing o ng isang lasing sa kapangyarihan na ayaw bumaba … ang narinig niya ay mula sa makatotohanang may-akda ng totoo at hindi makapangloloko ng kanyang nilalang, at hindi rin kailanman malilinlang ninuman!

Ano ang tugon ng isang taong masunurin at may tiwala at pananampalataya sa Diyos? “Maganap nawa, hindi ayon sa wika ko, kundi ayon sa iyong wika!” Fiat mihi secundum verbum tuum!

Tumpak. Totoo. At tapos ang usapan … naganap. Nagaganap pa. At patuloy na magaganap kung tayo ay magtitiwala at makikipagtulungan, tulad ni Maria, kasama ni Maria, at sa ilalim ng paggagabay ni Maria, puno ng grasya, bukod na pinagpala sa babaeng lahat!

Maganap nawa! Mangyari nawa sa ating bayan, sa ating buhay, sa ating mga sarili ang pangarap ng Diyos! Hari nawa! Maghari nawa ang Diyos sa bayan nating mahal!

PS.

Muli kong ipinapaskil ang opisyal na MTV ng pagbisita ng relikya ni San Juan Bosco sa Pilipinas at sa mahigit na 130 bansa sa buong mundo!

KUNG ANO ANG WASTO AT MAKATARUNGAN!

In Adviento, Catholic Homily, Homily in Tagalog, Panahon ng Pagdating, Simbang Gabi, Taon A on Disyembre 17, 2010 at 07:05

Ika-3 Araw ng Simbang Gabi (A)
Disyembre 18, 2010

Mga Pagbasa: Jeremias 23:5-8 / Mt 1:18-25

Pangongopya sa test … mali! Pangongopya sa paggawa ng term paper? … palpak! Paggawa ng “cut and paste” sa anumang report sa klase? … mali pa rin! Pangongopya ng mga magistrado sa Korte Suprema sa mga desisyong sinulat ng magistrado at hukom mula sa ibang bansa? Palpak at palso pa rin … kahit na mayroon silang palusot.

Ang mali ay mali, at ang tama ay tama. Iyan ang sinabi mismo ni Corona kamakailan, tungkol sa Truth Commission, na idineklara bilang labag sa konstitusyon.

Pagiging responsable bilang magulang at pagpaplano ng pamilya? Tama! Karapatan ng bawa’t tao ang maging responsable sa kanilang sarili, magpasya, at magpalakad ng sariling buhay ayon sa batas ng Diyos! Pagkitil ng inosenteng buhay mula sa sinapupunan? … Mali!

Ang mali ay mali, at ang tama ay tama!

Noong 2005, sa sermon ni Cardinal Ratzinger bago magsimula ang conclave, binatikos niya ang diktadurya ng relativismo – ang paghahari ng kawalang objetivong tuntunin na dapat sundin.

Ito ang nagaganap sa lipunan natin ngayon … Kanya-kanyang batayan, kanya-kanyang paglalapat ng kung ano ang tama, at ano ang mali, na wari baga’y ang tama at mali ay depende sa dami ng bumoboto at sang-ayon.

Noong panahong nagpapagal pa ako sa aking doktorato, isang malinaw na babala ang dumating sa amin … dalawang doctoral graduates mula sa pangunahing pamantasan sa Pilipinas ang binawian ng kanilang diploma at titulo. Ang dahilan? Simple lamang … nakita nilang nangopya pala ang dalawa, plagiarismo kung tawagin, o “page lifting!”

Ang tama ay tama, at ang mali ay mali!

Sa mga makataong gawain, tulad ng pagsusulat ng mga report o siyentipikong mga papel, may batas, may alituntunin, may panuntunan – ayon sa convention, o napagtibayan ng mga dalubhasa sa buong mundo. Mayroon autoridad na nagsasabing puede ito, ay hindi maaari iyon. May tama at mali, may batas sa pagbibigay pugay sa pinagmulan ng datos, o unang naka diskubre ng anumang mahalagang katotohanan.

Ang tama ay tama, at ang mali ay mali.

Sa batas moral, na may kinalaman sa atin na mga nilalang ng Diyos, may tama at may mali. Subali’t kakaiba sa batas ng convention o napagtibayan ng mga tao, ang katotohanang moral ay hindi galing sa boto ng mga tao. Galing ito sa kalooban ng Maylikha, hindi ng nilikha o nilalang. At ang batas na ito ay kaakibat ng kalikasang galing sa lumikha, ang tinatawag natin sa kastila na naturaleza, o angking kalikasang makatao.

Magulo ang mundo natin. At isa sa dahilan kung bakit magulo ay sapagka’t nalimutan na ng tao na hindi siya ang hukom, ang abogado, at ang magistrado sa lahat ng bagay. Kailangan natin umasa sa aral na dulot ng ating kalikasang makatao na nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos.

May isang sine na lalabas di maglalaon – isang sineng ang pakay ay pasayahin ang balana, na ang pamagat ay “Fr. Jejemon.” Idol ko si Dolphy sa larangan ng pagpapatawa. Wala akong anumang galit o pagdududa sa kanyang kakayahang magpasaya ng tao. Pero ang tama ay tama, at ang mali ay mali.

Kapag nililibak ang Koran, o si Mohamed, umaalsa ang mga kapatid nating Muslim. Tama lang na umalsa sila. Nguni’t kapag nililibak si Kristo, at ang mga banal na bagay natin bilang Kristiyano, may umaalsa ba? May tumatayo ba at nagwawala dahil sa nilibak ang Eukaristiya at binastos ang Simbahang Katolika? Bakit kapag belo ang pinag-uusapan ay mayroong “human rights” issue, nguni’t kung pinagbawal ang krusipiho ay ito ay isang “civil liberties issue?” Bakit walang nag-aalma kung ang krusipiho ay pinatatanggal sa mga silid-aralan at paaralan?

Ang tama ay tama at ang mali ay mali … para sa lahat … para kay Pedro at kay Pablo; para kay Sara at kay Gloria, para kay Mang Andoy at kay Penoy!

Lilibakin ng sineng “Fr. Jejemon” ang Eukaristiya … gagawing sangkalan para sa kasiyahang mababaw. May umaalma ba sa atin? Parang wala … Sa panahon natin, parang kaya na natin lahat baguhin ang batas, at gawing tama ang mali, at gawing mali ang tama … diktadurya ng relativismo!

Paano nangyayari ito? Hindi ito dahil kay Dolphy, o kaninuman … Dahil ito sa ating lahat na nagsasa-isang-tabi na lamang at nagkikibit-balikat na lamang. Tahimik … walang kibo … walang salita … at walang pakialam.

Pangarap at hula ni Jeremias ang pinanghahawakan natin ngayon. Nguni’t kailangan ni Jeremias ng kaunting tulong. Kailangan ng Diyos ng tulong natin upang ang kanyang pangarap para sa atin ay maganap at magkatotoo … “Siya ay maghahari nang buong kagalingan, at gagawa ng wasto at makatarungan!”